CCRE federazioni regionali, nazionali ed europee

Council of European Municipalities and Regions

Council of European Municipalities and Regions

437
Aiccre

Federazione italiana dell'Aiccre

461
Aiccre Lombardia

Federazione regionale della Lombardia

502
Aiccre Puglia

Federazione regionale della Puglia

480
Aiccre Sicilia

Federazione regionale della Sicilia

485
Aiccre Toscana

Federazione regionale della Toscana

480