CCRE federazioni regionali, nazionali ed europee

Council of European Municipalities and Regions

Council of European Municipalities and Regions

541
Aiccre

Federazione italiana dell'Aiccre

593
Aiccre Lombardia

Federazione regionale della Lombardia

640
Aiccre Puglia

Federazione regionale della Puglia

584
Aiccre Sicilia

Federazione regionale della Sicilia

587
Aiccre Toscana

Federazione regionale della Toscana

595