CCRE federazioni regionali, nazionali ed europee

Council of European Municipalities and Regions

Council of European Municipalities and Regions

496
Aiccre

Federazione italiana dell'Aiccre

522
Aiccre Lombardia

Federazione regionale della Lombardia

563
Aiccre Puglia

Federazione regionale della Puglia

537
Aiccre Sicilia

Federazione regionale della Sicilia

542
Aiccre Toscana

Federazione regionale della Toscana

538