CCRE federazioni regionali, nazionali ed europee

Council of European Municipalities and Regions

Council of European Municipalities and Regions

503
Aiccre

Federazione italiana dell'Aiccre

533
Aiccre Lombardia

Federazione regionale della Lombardia

574
Aiccre Puglia

Federazione regionale della Puglia

547
Aiccre Sicilia

Federazione regionale della Sicilia

552
Aiccre Toscana

Federazione regionale della Toscana

547