CCRE federazioni regionali, nazionali ed europee

Council of European Municipalities and Regions

Council of European Municipalities and Regions

424
Aiccre

Federazione italiana dell'Aiccre

448
Aiccre Lombardia

Federazione regionale della Lombardia

483
Aiccre Puglia

Federazione regionale della Puglia

461
Aiccre Sicilia

Federazione regionale della Sicilia

470
Aiccre Toscana

Federazione regionale della Toscana

461