CCRE federazioni regionali, nazionali ed europee

Council of European Municipalities and Regions

Council of European Municipalities and Regions

417
Aiccre

Federazione italiana dell'Aiccre

440
Aiccre Lombardia

Federazione regionale della Lombardia

472
Aiccre Puglia

Federazione regionale della Puglia

450
Aiccre Sicilia

Federazione regionale della Sicilia

462
Aiccre Toscana

Federazione regionale della Toscana

452