CCRE federazioni regionali, nazionali ed europee

Council of European Municipalities and Regions

Council of European Municipalities and Regions

411
Aiccre

Federazione italiana dell'Aiccre

433
Aiccre Lombardia

Federazione regionale della Lombardia

465
Aiccre Puglia

Federazione regionale della Puglia

442
Aiccre Sicilia

Federazione regionale della Sicilia

455
Aiccre Toscana

Federazione regionale della Toscana

446