CCRE federazioni regionali, nazionali ed europee

Council of European Municipalities and Regions

Council of European Municipalities and Regions

428
Aiccre

Federazione italiana dell'Aiccre

452
Aiccre Lombardia

Federazione regionale della Lombardia

489
Aiccre Puglia

Federazione regionale della Puglia

467
Aiccre Sicilia

Federazione regionale della Sicilia

475
Aiccre Toscana

Federazione regionale della Toscana

467