CCRE federazioni regionali, nazionali ed europee

Council of European Municipalities and Regions

Council of European Municipalities and Regions

413
Aiccre

Federazione italiana dell'Aiccre

435
Aiccre Lombardia

Federazione regionale della Lombardia

467
Aiccre Puglia

Federazione regionale della Puglia

445
Aiccre Sicilia

Federazione regionale della Sicilia

457
Aiccre Toscana

Federazione regionale della Toscana

448