CCRE federazioni regionali, nazionali ed europee

Council of European Municipalities and Regions

Council of European Municipalities and Regions

510
Aiccre

Federazione italiana dell'Aiccre

543
Aiccre Lombardia

Federazione regionale della Lombardia

583
Aiccre Puglia

Federazione regionale della Puglia

556
Aiccre Sicilia

Federazione regionale della Sicilia

560
Aiccre Toscana

Federazione regionale della Toscana

554