CCRE federazioni regionali, nazionali ed europee

Council of European Municipalities and Regions

Council of European Municipalities and Regions

445
Aiccre

Federazione italiana dell'Aiccre

470
Aiccre Lombardia

Federazione regionale della Lombardia

512
Aiccre Puglia

Federazione regionale della Puglia

489
Aiccre Sicilia

Federazione regionale della Sicilia

494
Aiccre Toscana

Federazione regionale della Toscana

489