CCRE federazioni regionali, nazionali ed europee

Council of European Municipalities and Regions

Council of European Municipalities and Regions

420
Aiccre

Federazione italiana dell'Aiccre

445
Aiccre Lombardia

Federazione regionale della Lombardia

477
Aiccre Puglia

Federazione regionale della Puglia

455
Aiccre Sicilia

Federazione regionale della Sicilia

466
Aiccre Toscana

Federazione regionale della Toscana

458